Posted in Praca

Agresja z kulturą

Pamiętaj też, że zazwyczaj mobbing i inne wymuszanie stosują osoby o niskim poczuciu swojej własnej wartości, które ze swoim brakiem kompetencji sobie inaczej nie umieją radzić.